Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Dodávky vybavení pro fyzikální charakterizaci částic, povrchů a materiálů a chemickou charakterizaci povrchů.
Nenabízíme jen produkty, ale také řešení - pro Vaši aplikaci Vám navrhneme a dodáme optimální řešení.

Z naší nabídky

Aktuální leták s celkovým přehledem naší nabídky si můžete stáhnout zde.

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

LABOREXPO 2015

Rádi bychom Vás tímto pozvali k návštěvě našeho stánku na veletrhu LABOREXPO 2015, konaném 23. a 24.9. v Kongresovém centru Praha, kde bychom Vás chtěli seznámit s novinkami v naší nabídce analytické techniky, včetně dvou přístrojů přihlášených do soutěže o oceněný exponát.

NovinkyOptický vazební modul WITec RayShield

Optický vazební modul RayShield firmy WITec

Optický vazební modul RayShield firmy WITec je nyní k dispozici pro mikroskopy řad alpha300 a alpha500. Umožňuje načítání Ramanovských spekter o vlnočtech až pod 10 rel. cm-1. Tento vazební modul s vysokou propustností obsahuje sadu specializovaných úzkopásmových filtrů optimálně nastavených tak, aby bylo možné detekovat Ramanovy čáry extrémě blízko Rayleighovy čáry při zachování ideálního Rayleighova odstínění. Může tak být získána doplňující informace ze Stokesova a anti-Stokesova Ramanovského signálu.

Optický vazební modul RayShield je k dispozici pro řadu vlnových délek laserů od 488 do 785 nm. Modulem RayShield lze doplnit i již nainstalované mikroskopy řad300 a alpha500. Bližší informace naleznete zde.Měřič indexu lomu Nanotrac Wave

Měřič indexu lomu Nanotrac Wave

Dlouhodobá úspěšná spolupráce firem Microtrac a AnaTec vyústila v jejich spojení a výrazné posílení v oblasti charakterizace částic. Spojením dlouholetých zkušeností odborníků obou firem se otvírá cesta k novým propojením obou technologií, která pomohou získat komplexnejší informace o částicích.

Nedávno představený přístroj Nanotrac Wave, který díky použité unikátní metodice měření nabízí vynikající citlivost při měření ultramalých částic a možnost měření indexu lomu, se dočkal druhé verze. Nanotrac Wave Q nabízí možnost měření v kyvetě. Díky tomu se u vzorků citlivých na kontaminaci zabrání znehodnocení vzorků díky nedostatečnému čištění měřicí cely.Měřič sorpce isoSORP MANOMETRIC

Vysokotlaká sorbce

Sorpce za vysokých tlaků je jev, který je v současné době často zkoumán, ovšem nabídka analyzátorů schopných měřit sorpci za vysokých tlaků je značně omezená. S novinou přišla firma Rubotherm. Ta se sice běžně zabývá speciálními gravimetrickými měřeními, ale jejich nový přístroj isoSORP MANOMETRIC je schopen volumetricky měřit sorpci až pěti vzorků současně až do tlaku 50 bar.Vysokokapacitní BET analýza

Měření specifických povrchů je poměrně časově náročná záležitost a pokud je potřeba rychle měřit specifický povrch většího množství vzorků, pak můžeme nyní nabídnout novinku firmy BEL Japan - dynamický průtočný sorpční analyzátor BELSORP-MR6 s revolverovým systémem pohybu vzorků. Automatický systém přesouvání vzorků umožňuje rychlé měření až šesti vzorků. Automatická rocedura zahrnuje i přípravu vzorků před měřením.

Rychlá charakterizace katalyzátorů

Charakterizace katalyzátorů je poměrně časově náročná záležitost. Nová metodiky, použitá firmou Rubotherm umožňuje rychlou základní charakterizaci až dvanácti vzorků katalyzátorů současně. Pro charakterizaci se používá monitorování vyvíjeného adsorpčního tepla. Přístroj infraSORB je schopen na základě měření orientačně určit adsorpční kapacitu a porozitu vzorků. Bližší informace jsou na webu společnosti Rubotherm nebo si můžete stáhnout prospekt zde.Přístroj pro testování HEPA filtrů ScanAir Pro

Testování HEPA filtrů

Pro testování integrity HEPA filtrů firma Lighthouse Worldwide Solutions nově nabízí sadu ScanAir Pro s ergonomickou inteligentní sondou s dotykovým displejem pro snadné ovládání systému během měření, dvoucestným ředičem a přenosným čítačem částic Solair. Systém tak umožňuje měření před i za filterem a okamžité vyhodnocení účinnosti filtru.Modul pro jednofotonovou časově korelovanou spektroskopii StrobeLock

Jednofotonová časově korelovaná spektroskopie

Mikroskopy skenující sondou firmy WITec jsou velmi felxibilními nástroji pro kombinování řady různých metod pro detailní analýzu povrchů. Další metodou, kterou WITec nabízí, je časově korelovaná jednofotonová spektroskopie. Modul StrobeLock umožňuje provádět mapování časově rozlišené fluorescence a luminiscence. Tento další typ materiálového kontrastu dává možnost lépe porozumět vlastnostem vzorků. Leták k produktu si můžete stáhnout zde.Přístroj identiPol

Identifikace a kontrola kvality plastů

Systém identiPol společnosti Lacerta Technology se dočkal další generace a přibyl mu i sourozenec - identiPol OIT. identiPol QA2 má díky vylepšené elektornice a software vyšší komfort užívání a byly i doplněny nové funkce: Indikace MFI (Melt Flow Index) - termooxidační stability (oxidační indukční čas).Modul pro analýzu struktury pěn DFA100

Modul pro analýzu struktury pěn

Společnost Krüss představila nový modul pro dynamický analyzátor pěn DFA100 určený k optickému určování struktury kapalných pěn. Přístroj používá obrazovou analýzu pro určování počtu, velikosti a distribuci velikostí bublinek pěny vytvořené přístrojem. Modul struktury pěny obsahuje výškově nastavitelnou kameru s rychlým snímáním pro měření strukturních změn v čase, čímž se zviditelňuje vnitřní destabilizace pěny dlouho před tím, než dojde k jejímu skutečnému rozpadu.

StrobeLock - modul pro časově rozlišená měření

Modularita mikroskopů firmy WITec umožňuje doplňování dalších funkcí. Nově firma WITec představila modul StrobeLock pro časově rozlišená měření fluorescence a fotoluminiscence. Modul pracuje s frekvencí laserových pulsů do 100MHz a rychlost odezvy systému je do 120 ps. Pro více informací navštivte web společnosti WITec nebo si stáhněte letékzde.Čítač částic SOLAIR 1100LD

SOLAIR 1100LD / TOC Neptune

Firma LightHouse Worldwide Solutions prokázala svůj potenciál a představila 2 výrazné novinky. První z nich je první čítač částic s citlivostí 0,1 µm používající laserovou diodu: Solair 1100LD. Díky tomu se podařilo čítač výrazně zmenšit a snížit jeho hmotnost. Laserová dioda má také vyšší životnost, produkuje méně tepla a je dříve připravena k provozu než klasické lasery. Bližší informace najdete na webu společnosti Lighthouse nebo si můžete stáhnout prospekt zde.

Druhou novinkou je analyzátor TOC Neptune, díky kterému jsme schopni lépe pokrýt požadavky kontroly kvality ultračisté vody. Přístroj využívá patentovaný tvar UV reaktoru s velmi vysokou efektivitou oxidace a až čtyřnásobnou životností oproti klasickým UV lampám. Analyzátory se vyrábějí ve verzích pro polovodičový a farmaceutický průmysl.Funkce pro ramanovské mikroskopy WITec True Surface Microscopy

True Surface Microscopy

Firma WITec představila svou novinku True Surface Microscopy. Tato funkce, která je k dispozici pro Ramanovské mikroskopy řady WITec alpha500, umožňuje velkoplošné topografické a chemické mapování povrchu nerovných vzorků. Zabudovaný optický profilometr dovoluje provádět skeny na ploše 50x50 mm nebo větší. Bližší informace na webu společnosti Witec nebo na letáku, který si můžete stáhnout zde.


Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2014

O nás

Kontakt

Mapa stránek

TOPlistTOPlist