Unie-export Instruments s.r.o.

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Přehled naší nabídky

Podrobnější informace k jednotlivým nabízeným přístrojům Vám zašleme na vyžádání nebo bývají ke stažení na webových stránkách výrobců.

Charakterizace částic

Charakterizace povrchů

Charakterizace materiálů

Novinky

TGA analyzátor DynTHERMnano společnosti Robutherm

TGA analyzátor DynTHERMnano

Mezinárodně patentovaná technologie Nano Magnetic Suspension Balance (magnetické nanováhy s magnetickou spojkou), vyvinutá v ETH Zürich, je základním inovativním principem nového Rubotherm TGA analyzátoru, DynTHERMnano společnosti Rubotherm. Vysokotlaký TGA analyzátor využívá obrovské výhody bezkontaktního vážení přes stěnu měřicí komory. Mimořádná přesnost zaznamenávání hmotnosti, teploty i tlaku v kombinaci s extrémně malou měřicí celou umožňuje vědcům v oboru nanomateriálů získávat vynikající experimentální výsledky s minimální spotřebou vzorků, měřicích plynů a času.


přístroi pro měření velmi malých mezifázových napětí Spinning Drop Tensiometer

Měření mezifázových napětí

Vysoká komfrot obsluhy nabízí nový přístroj firmy Krüss pro měření velmi malých mezifázových napětí do 10-6 mN/m. Přístroj SDT (Spinning Drop Tensiometer) je schopen velmi přesně udržovat nastavené parametry měření a automaticky provádět měření. Uživatelský komfort je velmi vysoký díky patetntované metodě vkládání kapky, díky plnému zakrytování pohyblivých částí přístroje a přispívá k němu i nový intuitivní software ADVANCE.


automatický analyzátor pěn ASTM D 1173

Analyzátor pěn dle Ross-Miles

Hlavně v průmyslu bude zřejmě sloužit nový přístroj firmy Krüss pro charakterizaci pěn dle Ross-Miles (ASTM D 1173). Přístroj automatizuje celou proceduru, eliminuje nepřesnosti způsobené lidským faktorem a šetří čas operátora. Přesný optický systém odečítání zvyšuje výrazně přesnost měření a zvětšuje množství informací získaných během měření vzorku.


přístroj pro měření reologických vlastností kapalin FLUIDICAM Rheo

Reologie

Jednou z novinek firmy Formulaction je přístroj FLUIDICAM Rheo. Přístroj slouží pro měření reologických vlastností kapalin v nejširším rozsahu smykových rychlostí. Za přesnost a jednoduchost použití přístroje se zasloužila optická komparační metoda, díky které jsou naměřené výsledky i velmi věrohodné, protože uživatel může průběh měření přímo sledovat a nedostane výsledky z "černé skříňky".


termický analyzátor RHEOLASER Crystal

Termická analýza

Firma Formulaction je známa svými inovativními postupy a opět přišla s novými metodikami charakterizace materiálů. Svou metodiku Diffusing Wave Spectroscopy využila ve spojení s přesnou regulací a měřením teploty vzorku a výsledkem je termický analyzátor RHEOLASER Crystal pro charakterizaci makro vzorků i s heterogenní strukturou – například čokolády.


Další novinky

Uni-Export Instruments

Uni-Export Instruments, s.r.o.

Šultysova 15

169 00 Praha 6

Česká republika

uniexport@uniexport.co.cz

+420 233 353 850
Uni-Export Instruments, s.r.o.
2006-2016